Change your world

image

Click on the flag for English

Wij zijn JCI

Wij zijn JCI Nederland. JCI staat voor Junior Chamber International en is een netwerkorganisatie voor ondernemende mensen tot 40 jaar die zich persoonlijk willen ontwikkelen, hun netwerk willen uitbreiden én zich inzetten voor een positieve verandering in de maatschappij.

JCI is gebaseerd op vier pijlers: Community, Training, Business, en Internationaal. De motivatie om lid te worden, zijn mede door onze pijlers, erg verschillend. En toch delen we dezelfde vorm van positieve energie.

Dit magazine laat je kennis maken met de organisatie JCI, en laat je aan de hand van voorbeelden en verhalen meer van de vier pijlers zien. Deze introductie in JCI is bedoeld voor iedereen die ons beter wil leren kennen. Dat kan misschien zijn omdat je een lidmaatschap overweegt, of misschien omdat je op een andere manier met ons wilt samenwerken. Het magazine is ook een inspiratie voor huidige leden, die nóg meer uit hun lidmaatschap willen halen dan dat ze al doen. Kortom, haal uit dit magazine wat voor jou relevante informatie is.

Het thema van dit magazine is Change Your World. Bekijk hoe JCI iets aan jouw wereld zou kunnen bijdragen, waarna het vanzelf iets bijdraagt aan de wereld om ons heen.

Change your world

image

Klik op de vlag voor Nederlands

We are JCI

We are JCI The Netherlands. JCI stands for the Junior Chambers International and is a network organisation for entrepreneurial people aged between 18 and 40 years old who want to develop themselves, expand their network, and who want to contribute to making a positive change in society.

JCI is based on four pillars: Community, Training, Business, and International. A person’s motivation to become a member are very varied, also thanks to those four pillars. However, regardless of motivation we all share this positive energy. This magazine introduces you to the organisation JCI and shows you more about the four pillars through examples and stories. This introduction of JCI is for everybody who wants to find out more about JCI. Perhaps you are considering becoming a member of JCI Netherlands or you would like to collaborate with us in a different way. Moreover, the magazine is an inspiration for current members who want to get even more out of their membership than they already do. Shortly said, read on and pick out the pieces of this magazine that are relevant for you. The theme of this magazine is “Change Your World”. Have a look at how JCI could contribute to your world, after which it will no doubt contribute to the world around us.