community + internationaal

De pijler community is een onderdeel van JCI, gericht op maatschappelijke betrokkenheid en het leveren van een positieve bijdrage aan stichtingen, organisaties of mensen die hulp goed kunnen gebruiken. De pijler internationaal is een onderdeel van JCI, die je de mogelijkheid biedt je internationale netwerk uit te breiden of je de kans geeft tot het vervullen van internationale functies binnen de vereniging.

Stronger Together

image

Click on the flag for English

“Binnen 24 uur een project verzinnen én lanceren, dat was een uitdaging. Verder was het samenwerken met verschillende landen erg leuk, zijn er leerpuntjes naar voren gekomen, en zijn leiderschapskwaliteiten verder ontwikkeld. Dit typeert een JCI-project, het is een leuke ervaring om aan te werken maar je leert ook altijd wat.”

Zo blikt Valérie van Kemenade, lid van JCI Edinburgh en medeorganisator van het evenement terug. Ten tijde van de coronacrisis, moesten kamers creatief zijn om toch verbinding onderling te creëren en projecten te organiseren waarmee zij van betekenis konden zijn. Zo ontstond de G&T O’Clock: International Games Nights. Dit grensoverschrijdende project is gezamenlijk georganiseerd door kamers uit verschillende landen: JCI Amsterdam International (Nederland), JCI Edinburgh (Schotland), JCI Cornwall (i.o.) (Engeland), JCI Perpignan (Frankrijk).

Elke eerste woensdagavond van de maand werd online het spel Cards Against Humanity gespeeld, met het doel eenzaamheid onder jongeren tegen te gaan, te kunnen lachen en nieuwe mensen te ontmoeten. “En gelachen is er zeker!” vertelt Valérie.

“Dit project heeft echt laten zien dat we Stronger Together zijn en heeft verbindingen gecreëerd met leden over de hele wereld, en nieuwe leden binnen de lokale kamers aangetrokken.” Een mooi voorbeeld van hoe in één project twee JCI pijlers aanwezig zijn: community en internationaal.

Het was dan ook geen verrassing dat dit project op de JCI European Conference van 2021 is uitgeroepen tot één van drie beste internationale samenwerkingsprojecten van Europa. Valérie: “Dit project is niet alleen leuk, het is ook heel leerzaam geweest voor de leden van het organisatieteam.”

Houd de Facebook pagina van JCI Amsterdam International in de gaten om te zien wanneer de volgende JCI International Games Night is.

community + international

The community pillar is a part of JCI aimed at social involvement and making a positive contribution to foundations, organizations, and people who can use support. The pillar international is part of JCI, which offers you the opportunity to expand your international network or gives you the opportunity to fulfill international positions within the organisation.

Stronger Together

image

Klik op de vlag voor Nederlands

“It was a challenge creating and launching a project within 24 hours. But working together with multiple countries was great fun and educational. Moreover, it was an opportunity to further develop leadership skills. This is what a JCI project looks like, it is a fun experience, but you also always learn something.”

Valérie van Kemenade, JCI Edinburgh member and co-organiser of the project, looks back on it. During the global Covid-19 pandemic local organisations had to be creative to still be able to create connection amongst members locally and internationally and to create projects that were impactful and relevant. That’s how the G&T O’Clock: JCI International Games Night originated. This cross-border project has been organised by multiple countries: JCI Amsterdam International (the Netherlands), JCI Edinburgh (Scotland), JCI Cornwall P.O. (United Kingdom), and JCI Perpignan (France).

Every first Wednesday of the month they played virtual Cards Against Humanity to combat loneliness amongst young people, to meet new people, and not unimportantly to laugh. “Proper belly laughs were definitely part of it!” says Valérie.

“This project really showed that we’re Stronger Together and created connections with JCI members all over the world and even recruited new members for some local organisations.” A fantastic example of how one project can contain multiple JCI pillars: community and international.

It was no surprise that this project got shortlisted at the JCI European Conference of 2021 as one of the top International Cooperation projects in JCI Europe. Valérie says, “this project wasn’t just fun to work on, we as organising team also learned a lot”.

Keep an eye on the JCI Amsterdam International Facebook page to see when the next G&T O’Clock: JCI International Games night will be.