Community

JCI ‘T STICHT

RUGBY CLINIC UTRECHT

In 2019 heeft JCI ’t Sticht voor het eerst een rugby clinic georganiseerd in samenwerking met de maatschappelijke hulporganisatie Back-up en de Utrechtse Rugby Club. Het doel hiervan is om jongeren tussen de 18 en 27 jaar die niks hebben en weinig in hun leven bereikt hebben een beter perspectief te geven.

Door te kiezen voor rugby, wil JCI de kernwaarden van deze sport doorgeven. Dit betekent dat je respect hebt voor elkaar, de tegenstander, de scheidsrechter en ieder ander individu die betrokken is bij rugby. Het gaat echt om de manier van sport bedrijven en om de filosofie van de sport te begrijpen en dat te doorleven. Rugby is daarmee een sport met veel positieve aspecten voor jongeren zoals discipline, teamwork en respect. Vooral de moeilijk te bereiken doelgroep van huis- en thuisloze jongeren kan veel leren van deze kernwaarden. Door te sporten krijgen ze een goed gevoel, voelen ze dat ze iets kunnen en dat geeft ze mentale weerbaarheid.

LEDENWERVING Uiteindelijk zijn vijf jongeren aan de slag gegaan met in totaal vier trainingen. De euforie die heerste na iedere training was voelbaar voor iedereen. Wat ook erg leuk was, was dat JCI’ers zijn komen kijken en eten na afloop hebben klaargemaakt. Tevens zijn de jongeren ook door JCI’ers naar de trainingen gereden. Uiteindelijk zijn drie deelnemers doorgestroomd naar de reguliere trainingen en hebben vier deelnemers alle trainingen gevolgd. Een mooi resultaat, waarbij ook een inkijk is gekregen in een wereld die anders verder van je af staat.

“Football is a game for gentlemen played by hooligans, and rugby is a game for hooligans played by gentlemen.”