Lokaal bestuur in beeld

In elke editie stellen we graag een van de lokale besturen voor,
zodat je een indruk krijgt hoe andere Kamers hun jaar runnen.

Visie Bestuur JCI Assen

Na het verenigingsjaar 2018 kregen wij helaas te maken met een flinke terugloop in ledenaantal. Meerdere leden kozen voor nieuwe uitdagingen in hun carrière waardoor er beduidend minder tijd vrij kwam voor JCI. Ook hebben wij een aantal leden uitgezwaaid omdat ze de prachtige leeftijd van veertig jaar bereikten. Ineens bleven wij met veertien leden over, waarvan slechts een enkeling meerdere JCI-jaren mag schrijven. Kortom, we zijn een Kamer met weinig JCI-ervaring.


In januari vond de bestuurswisseling plaats. Tim van Ewijk en Annemiek Rens traden af, Myrthe en Martin bleven zitten. Ben en Vincent werden toegevoegd. Allereerst wilden wij alle koppen de juiste kant op krijgen en meer teamgevoel creëren. Ook willen wij ons ledenaantal laten groeien en zichtbaarder zijn, zowel online als offline. Het organiseren van een groter project lijkt ons als Kamer op den duur een mooie uitdaging. Intensiever contact met JCI Nederland en met andere Kamers lijkt ons leuk en verstandig.


Om bovenstaande te bereiken hebben wij verschillende commissies aangesteld. Dit verhoogt de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van alle leden. Er is een aantrekkelijke activiteitenagenda waarin alle pijlers goed aan bod komen. Ook is er altijd nog veel contact met oud-leden van onze Kamer. Indien nodig kunnen we altijd een beroep doen op deze kennis en ervaring.


Onze Kamer geniet van een gemêleerde samenstelling. Zowel in leeftijdsopbouw als in beroepsgroep. Het was al een gezellige groep en na iedere activiteit wordt het steeds gezelliger! Aan de juiste drive en ambitie in ieder geval geen tekort.

Vincent Soplantila | Voorzitter

lid sinds september 2017, in bestuur sinds januari 2019

Na lang lanterfanten wist ik het: de PABO, zo’n stoere groep-8-leraar worden. Langs NHL Stenden, aanmelden!


‘Ietsjes aan de vlotte kant’ kreeg ik in 2005 mijn eerste dochter Shanoa.
BAM, 17 jaar, papa. En nu? ‘Dag studeren, ‘hallo op-zoek-naar-werk. Langs NHL Stenden, uitschrijven.

Plots werd ik door een vriend gebeld en hij vertelde dat ik diezelfde middag nog werd verwacht bij een optiekzaak hier in Assen. Hij had een sollicitatiegesprek voor mij geregeld. In dit gesprek kwam al gauw een prachtig voorstel naar voren: ze boden mij een baan én opleiding aan. Een lot uit de loterij!

In 2012, direct na de geboorte van mijn tweede dochter Puck, ben ik op eigen benen verder gegaan. Na ruim vijf prachtige jaren voor iemand te hebben gewerkt nam ik een andere optiekzaak in het Asser centrum over. Deze draagt nu de naam V.S Optiek. Inmiddels zit ik hier reeds zeven jaar, met heel veel plezier.

Myrthe Strijker | Secretaris

lid sinds november 2016, in bestuur sinds januari 2018

Na de opleiding Communicatie en stage bij het evenementenbureau van GGZ Drenthe ben ik door mijn huidige compagnon gevraagd om te komen werken bij Niquell, een evenementbureau dat ook projectondersteuning biedt. Dat begon met één dag, vanwege mijn keuze voor de vervolgstudie Communicatie- en Informatiewetenschappen, werden er al gauw twee daarna drie en na het afstuderen ben ik volledig aan de slag gegaan bij Niquell en sinds 2014 ook vennoot. Wij organiseren en begeleiden evenementen en projecten, maar geven ook advies. Wij regelen ook alle logistieke zaken, zoals: drukwerk, vergunningen, de locatie, sprekers en catering. Kortom wij begeleiden en coördineren het traject van idee tot uitvoering. Dit doe ik met erg veel plezier. Ik ontmoet veel verschillende en inspirerende mensen en kom op de meest uiteenlopende locaties. Geen dag is hetzelfde en vooral de afwisseling maakt mijn werk erg uitdagend!

Het ontmoeten van collega ondernemers en professionals vind ik het leukste aan JCI. De bijeenkomsten zijn vooral gezellig, maar daarnaast is er ook ruimte voor persoonlijke groei door trainingen en het opdoen van kennis en ervaring. Daarnaast kun je ook met vragen en problemen terecht bij de leden. Kortom het vormt echt een toegevoegde waarde en is een mooie manier om je netwerk te vergroten.

Martin van Wijk | Penningmeester

lid sinds 2016, in bestuur sinds januari 2018

In het dagelijks leven ben ik boekhouder. Waarschijnlijk is dat de reden geweest voor het voormalige bestuur om mij te vragen als penningmeester van JCI Assen. JCI is een bijzondere club naar mijn mening. Met name de mogelijkheden om met cursussen iets toe te kunnen voegen aan jouw vaardigheden als young professional spreken mij aan. In mijn bestuursfunctie probeer ik hier ook wel aandacht voor te vragen. Vorig jaar hebben we dat gedaan door de JCI cursussen toe te voegen aan het jaarprogramma. Ook dit jaar lijkt het goed te lukken om een programma samen te stellen waarbij plezier en persoonlijke ontwikkeling centraal staan.

Ben Boogaardt | Alg. Bestuurslid

In bestuur sinds 2019

Al op mijn 16e ben ik een internetbedrijf gestart en daar ben ik nooit meer mee gestopt. Inmiddels heb ik websites gebouwd voor meer dan 500 grote en kleinere bedrijven.
Sinds een paar jaar doe ik dat werk niet meer alleen en al helemaal niet meer vanaf mijn zolderkamer, maar samen met mijn TOP-team vanuit een gaaf kantoor (of: website productiehuis): Web and Brand, in het centrum van Assen. Dit jaar bestaan "we" 10 jaar!


JCI biedt voor mij als ondernemer een uitlaatklep; lachen en nuttige dingen ondernemen met gelijkgestemden in dezelfde leeftijdscategorie. Een klankbord; omdat iedereen om je heen, je personeel, (con)collega’s en klanten, vaak een bepaalde scope of belang hebben, maar de leden bij een club als JCI niet. En business; mensen kunnen, naast merken dat je goed bent in je werk, zien wat er voor persoon achter dat werk schuilt. Daardoor heb je sneller een klik, wordt er sneller werk gegund en wordt ook het vinden van de juiste connecties binnen je netwerk makkelijker. Soms ontstaan er daardoor ook zelfs spontaan nieuwe en onverwachte samenwerkingen.

Samenstelling bestuur

Myrthe en Martin waren al actief in het vorige bestuur en blijven dezelfde functies bekleden. Voor de overdracht, lopende zaken en nieuwe bestuursleden is het fijn dat er al twee uit een eerdere periode actief blijven.


Myrthe zit op secretariaat. Vaak is zij het eerste aanspreekpunt bij vragen, beheert de agenda, houdt al het emailverkeer bij en notuleert bij vergaderingen. In deze opsomming missen nog tig taken waar zij druk mee is. Het is een alleskunner en haar enthousiasme straalt af op de gehele Kamer.


Martin is onze penningmeester. Martin is een kei in cijfers. Mede dankzij zijn inspanningen zijn wij financieel gezond, is de boekhouding perfect overzichtelijk en zijn (JCI)ervaring is enorm belangrijk. Helaas is Martin onlangs veertig geworden en zullen wij hem na dit verengingsjaar uitzwaaien.


Ben is nieuw binnen het bestuur. Als algemeen bestuurslid is hij een gewaarde kracht die ondersteuning bied waar en wanneer dat nodig is. Wanneer er tijdens bestuursvergaderingen ideeën over tafel gaan, kan hij deze tot in detail uitdenken en uitschrijven in een strategisch plan.


Ook Vincent is nieuw binnen het bestuur. Op verzoek van aftredend voorzitter Tim van Ewijk én in overleg met Myrthe en Martin is Vincent gevraagd het voorzitterschap te vervullen. In deze functie probeert hij samen met de overige bestuursleden onze visie/doelstellingen correct invulling te geven.