The Quarterlife Experience. JCI Eemland haalt 17 geïnteresseerden binnen met een evenement.

Afgelopen drie jaar is er een grote leegloop van Kamerleden ontstaan bij JCI Eemland, met de belangrijkste reden dat er mensen knakten of geen tijd meer over hadden. Ook commitment vanuit huidige leden werd kleiner, dus er moest iets in de kern veranderen. Het vormen van een nieuw Bestuur was een grote uitdaging, maar het nieuwe bestuur gaat er inmiddels helemaal voor, zodat de Kamer kan blijven bestaan.


Afgelopen jaren is JCI Eemland in grote getallen ingekrompen. Van ruim 25 actieve leden naar 14 leden, waarvan 10 leden actief in commissies en bestuur zaten.


Het nieuwe bestuur – dames die afgelopen jaar alle vier een dochter hebben gekregen – hadden het ook druk, maar wilden desondanks de drukte thuis energie in de Kamer blijven stoppen, zodat de Kamer weer aantrekkelijk wordt, commitment van leden weer groeit en de Kamer mee gaat met z’n tijd.

Minder alv’s

Na het inventariseren tijdens alv’s kwam uit de interactieve sessies, dat de meeste leden graag een gezellige Kamer wilden waar geborreld en georganiseerd wordt, waar er spontane avonden ontstaan. Maar waar niet te lang en te vaak wordt vergaderd om te vergaderen. Want wie wil er nou twee uur vergaderen? Het bestuur heeft n.a.v. de input van de leden een nieuwe structuur neergezet. Van 10 alv’s naar 4 alv’s, elk verdeeld over een kwartaal.

Nieuwe- initiatieven en invulling Kamerbijeenkomsten neergezet

De overige twee avonden uit dat kwartaal bestaan uit inspiratie-avonden waarbij een gastspreker komt vertellen, inspireren en er ruimte is voor een interactief gedeelte. De andere avond bevat een Kamertraining of een sportieve activiteit. Deze avonden zorgen voor optimale binding, geeft een positieve vibe en verhoogt commitment onder de leden om aan events mee te doen.


Om het ledenaantal te laten groeien, is er in maart een inspiratie-avond georganiseerd, waarbij Mark Siegenbeek van Heukelom werd gevraagd - die coach, spreker en trainer is – met als thema de grote en belangrijke doelgroep van JCI: The Quarterlifers (25-37jaar). Een avond over je leven van een prima zeven naar een tien te laten gaan.

The Quartelife Experience succesvol vanwege de potentiele doelgroep

Mark gaf simpele en bruikbare tips die je kunt hanteren tijdens deze fase van je leven. Het event is op social media in het netwerk van alle leden. Er is een poster gemaakt en zijn er teksten geschreven, zodat de boodschap consistent in het netwerk kon worden verspreid. Dit heeft geresulteerd in 17 potentials, die voor het grootste gedeelte aspiranten gaan worden en worden geïnstalleerd. Veel nieuwe, gezellige en energieke leden.


Dit is niet alleen belangrijk om jouw Kamer te laten groeien, maar ook voor een positieve vibe binnen de Kamer zelf. Voorafgaand aan deze Kamerbijeenkomst hebben we met ruim 20 mensen gedineerd, i.p.v. het standaard aantal van 6 leden, hoe gezellig!


Deze Quartlife inspiratie-avond met Mark Siegenbeek van Heukelom is een absolute aanrader voor Kamers die kampen met een ledenprobleem, in zowel aantallen als in het missen van de positieve vibe.


Wij geloven erin dat je goed moet luisteren waar vraag naar is en dat je daarna de schouders eronder moet zetten: een paar maanden investeren en gelijk resultaat! Vervolgens is het belangrijk om een goed onboarding-proces en een vaste buddy te hebben. De key om van een aspirant een goed lid te maken die later weet waarvoor hij/zij kiest en waarvoor JCI staat. En als kers op de taart gaan dit jaar een heleboel leden naar de Dutch Academy, een echte win-win!