Een waardevol nalatenschap vol positiviteit

Tekst: Cathelijne Cras

Een ondraaglijke situatie meer draaglijk maken. Dat is de kracht van het (personeel van het) Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL). JCI-lid Fleur Duijvestijn en haar man Marc Bos hebben dat sinds 2018 zelf ervaren, door de behandelingen en zorg die Fleur kreeg. In het interview (op pagina vier dit magazine) geeft Fleur zelf al aan dat je gaat nadenken over je nalatenschap, wanneer je te horen hebt gekregen dat je terminaal ziek bent. “Met de het oprichten van Stichting Fleur Colorée is de basis gelegd voor een waardevol nalatenschap vol positiviteit”, vertelt Marc Bos, echtgenoot van Fleur en voorzitter van de stichting, met trots.

Start van de stichting

In september 2019 werd de stichting Fleur Colorée opgericht met als doel een positieve ondersteuning te bieden aan het (verzorgend) personeel van het AVL en daarmee aan het patiëntenwelzijn. “Het idee voor het opzetten van een stichting ontstond tijdens één van de vele chemokuren die Fleur onderging. Tijdens deze kuur vergezelde JCI-senator Carla Nancy Peters haar ter afleiding. Ze spraken over de grote waarde van het personeel in het AVL en de wijze waarop deze groep professionals te weinig erkenning ontvangt voor die waarde. Een stichting om dit personeel een hart onder de riem te steken, is een mooi nalatenschap dat aansluit bij het optimistische karakter van Fleur”, vertelt Marc. Marc werd door zijn vrouw Fleur 'medegedeeld' dat hij voorzitter zou worden, een rol die hij met liefde aannam. Zijn eigen positiviteit, enthousiaste karakter én zijn persoonlijke ervaringen in het ziekenhuis maken dat hij zijn taak niet halfslachtig oppakt. Tezamen werd de stichting opgericht, waarbij Carla Nancy secretaris werd, de zus van Fleur, Laura, penningmeester is en haar oncoloog en chirurg beiden lid van het bestuur zijn. Er is een Raad van Toezicht, de KVK is officieel geregeld en ze zitten in het goedkeuringsproces voor de officiële code als Algemeen Nut Beogende Instelling. Als je iets doet, moet je het goed doen.

“De basis is gelegd voor een waardevol nalatenschap vol positiviteit.”

De (on)zichtbare rol van het personeel

Voor het uitvoeren van de doelstelling van de stichting wordt goed gekeken naar collega-stichtingen die er al zijn. “Wij zijn natuurlijk niet de eersten die ervaren hoe belangrijk de menselijke factor is in tijden van een onderzoeks- en behandeltraject. Er zijn meer stichtingen die ook een positieve bijdrage willen geven aan het AVL en haar personeel. Daarnaast ontvangen bijvoorbeeld de behandelend oncoloog en chirurg vaak een attentie van hun patiënten. Een bloemetje of een fles wijn als dank voor de goede zorgen. Maar binnen het AVL is ook een deel van de zorgmedewerkers minder zichtbaar voor de patiënt, terwijl hun rol natuurlijk even belangrijk is”, schetst Marc. Juist door de samenstelling van het bestuur in de stichting en de korte lijntje met het AVL daardoor, is er inzicht wie een extra hart onder de riem kan gebruiken. “Covid-19 heeft wat roet in het eten gegooid wat betreft de planning, maar we hebben alle voorbereidingen getroffen om het personeel van de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde in het zonnetje te zetten. Daar is de werkdruk enorm en zij zijn een essentiële schakel, maar het contact met patiënten is er niet of slechts kort. Door hen een kleine attentie te geven, benadrukken we bewust hoe waardevol ook zij zijn voor patiënten.”

Continuïteit in waardering

In deze bijzondere tijden van coronamaatregelen en veel aandacht voor de druk op de gezondheidszorg. Marc: “Het is echter realistisch dat al deze dankbaarheid en aandacht voor zorgmedewerkers ook weer verslapt en afneemt wanneer deze episode is afgelopen. Juist dat maakt het werk van onze stichting nog waardevoller. Wij generen continuïteit voor dit belangrijke doel.” Dat Fleur niet meer beter is geworden, is een intens verdrietig feit waar niemand omheen kan. Dat ze met Stichting Fleur Colorée een prachtig nalatenschap heeft, dat haar eigen kracht en positiviteit weerspiegelt, is een waardevolle, kleine troost. “Ook dit maakt de ondraaglijke situatie iets meer draaglijk, net als de rol van alle fantastische mensen om ons heen die ons steunen in de stichting en het gedachtegoed”, sluit Marc af.

Wil jij doneren of de Stichting Fleur Colorée als ‘goed doel’ centraal stellen bij een actie? De dank is groot! Ga naar www.fleurcoloree.nl en doneer!