Paul Vogels Award + Afhamer Award

JCI ’t Sticht winnaar van de Paul Vogels Award

We hebben onszelf genomineerd, omdat we vonden dat wij op een originele wijze veel met duurzaamheid bezig zijn geweest. Veel kamers hebben meegedaan met de World Cleanup Day – wat natuurlijk ook een geweldig project is – maar door een ‘concurrerend’ event dat weekend hebben wij daar niet aan meegedaan.

Dat betekent niet dat we niet met dit thema bezig zijn geweest. Zo hebben we met de hele kamer ‘geplogd’; al joggend zwerfafval ruimen en ondertussen maar liefst 28 zakken vuilnis ophalen. Ook hebben we op onze zeildag voor de kinderen van Stichting Petje Af het ‘recyclespel’ gespeeld. Spelenderwijs hebben we deze kinderen bewust gemaakt van de (lange) afbreektijd van afval.

Opruimen, maar dan anders.

Dit jaar hebben we ook onbewust milieubewuste besluiten genomen. Zo is onze vergaderlocatie niet met de auto bereikbaar, waardoor we leden stimuleren met het OV of de fiets te komen. Ook carpoolen we veel in onze kamer, bijvoorbeeld naar de CvA’s in Leeuwarden, Moerdijk en Eindhoven. We hebben in mei dit jaar bijgedragen aan vergroening van onze stad door een moestuin aan te leggen in één van de (eerder geheel betegelde) openbare speeltuinen. Kortom, we hebben er een milieubewust jaar op zitten!

‘One handshake away’ als succesfactor

Regelmatig hadden we met een paar Kennemerlanders gesprekken over ‘zullen we bestuur gaan doen?’ Van het groepje van toen bleven twee initiatiefnemers over die het plan ook echt waar wilden maken in 2019.


Zomer 2018 gingen we op zoek naar de beste aanvulling om ook echt door te pakken. Al snel was het wensenlijstje klaar en gelukkig was de eerste reactie positief toen de drie beoogde leden benaderd werden.

Winnaar Afhamer Award:
JCI Kennemerland

Wat is essentieel voor jou?

Het eerste moment dat we als kandidaatbestuur bij elkaar zaten, hebben we elkaar de vraag gesteld: ‘Wat is voor jou essentieel om het te laten werken en er echt in te stappen?’ Dit was een heel gave manier om direct de samenwerking vorm te geven en onze uitgangsprincipes vast te stellen. We hadden bewust een groep samengesteld met een diverse achtergrond en ieder van ons had weer contact/relatie met een ander deel van de kamer. We realiseerden ons dat dit heel waardevol kon zijn en we wilden echt het ‘one handshake away’ principe goed gaan gebruiken. 

Doorpakken op de energie van vorig jaar

Vaak genoeg hebben we gemerkt dat vanuit een ander JCI principe - ‘one year to lead’ - nieuwe besturen het compleet anders wilden gaan doen dan vorige besturen. Wij snapten dat erg goed, echter vorig jaar was zo top dat we juist het tegenovergestelde wilden. Doorpakken op de energie van vorig jaar met alle mooie events, inzet en waardering. Met een CvA in 2020 voor de boeg is alle energie natuurlijk super waardevol. Het thema werd dan ook ‘Can’t stop the feeling’ (je weet wel, met Justin Timberlake als theme song).

Pieken en dalen

Zoals ook in andere kamers of in organisaties, kenden we pieken en dalen. Top was dat de sfeer in de kamer goed was en dat gedurende het jaar ook zo is gebleven. We hebben in de kamer het nodige meegemaakt met ziekte of ander vervelend persoonlijk gedoe van individuele leden. Enorm belangrijk om daar op een goede manier mee om te gaan. Ook kregen sommige bestuursleden het nodige voor hun kiezen in hun privé omgeving. Het fijne was dat we bij aanvang hebben afgesproken dat we altijd zouden aanspreken en aanspreekbaar zouden zijn, voor elkaar klaar zouden staan en voor elkaar in zouden springen. Geen strakke hokjes of taakverdeling, we doen het samen! Dit hebben we meer dan eens nodig gehad en is een enorm sterk fundament gebleken van het bestuur. 

Aanpakken

Een memorabel moment? Ja dat was er ook! In JCI Kennemerland was er al langere tijd (meerdere jaren) een lastige kwestie. Een soort van hete aardappel, die je snel doorgeeft en niet echt aanpakt. Ergens heel logisch, het betrof een onderwerp dat veel verschillende meningen, reacties en emoties opriep. Met de nodige voorbereiding in het bestuur, betrekken van de ledencommissie en verschillende individuele leden hebben we het onderwerp in de vergadering gebracht. Het heeft tot een aangepast en opgefrist Huishoudelijk Reglement geleid waar JCI Kennemerland weer even mee vooruit kan. Het ‘one handshake away’ principe heeft ons daar zeker bij geholpen. Daar zijn we trots op!

Wil je eens sparren over een bestuur vormen, energie erin houden en lastige kwesties aanpakken? Bel gerust, vinden we leuk!