Geen kind zonder vriendjes

Het grootste probleem voor kinderen met een handicap is vaak niet hun beperking, maar hun eenzaamheid. De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind zet dit probleem in de spotlights, en pakt het aan. Samen met JCI.


Aiden is 13 jaar en is gek op sporten. Voetbal, rolstoelbasketbal, zwemmen, hij doet het allemaal graag. Maar Aidens lijf is door het syndroom van Ehlers-Danlos erg kwetsbaar, hij krijgt snel wonden of breuken. Samen sporten is voor hem moeilijk. Daardoor staat hij vaak aan de zijlijn als anderen een potje voetballen of basketballen.

“62% van de mensen met een
handicap is eenzaam”

Eenzaamheid de grootste handicap

Aidens grootste handicap is dan ook niet zijn syndroom of zijn rolstoel, maar eenzaamheid. Want bijna niets is eenzamer dan anderen plezier te zien maken, zonder mee te kunnen doen. En dat geldt voor meer dan honderdduizend kinderen met een handicap in Nederland. Veel plaatsen waar andere kinderen elkaar ontmoeten, vrienden maken, samen spelen en sporten, zijn voor hen niet toegankelijk. Kinderen met een handicap groeien daardoor vaak op in eenzaamheid.


Geen enkel kind zou alleen moeten spelen vanwege een handicap. De droom van Aiden, om samen dingen te doen, is ook de droom van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Directeur Henk-Willem Laan: “62% van de mensen met een handicap is eenzaam, en dat begint al op jonge leeftijd. Spelen met vriendjes is lastig als 9 van de 10 speelplekken in ons land ontoegankelijk zijn. Ook op sportverenigingen kunnen ze vaak niet terecht. Er zijn nog bijna 10.000 kinderen die niet naar school gaan. En veel andere kinderen met een handicap gaan naar speciale scholen ver van huis, waardoor ze geen vriendjes kunnen maken in hun eigen buurt.


Dat levert niet alleen verdrietige situaties op, zoals kinderen die nooit worden uitgenodigd voor verjaardagsfeestjes. Het schaadt ook hun ontwikkeling. Want juist door samen te spelen, leren kinderen belangrijke lessen voor het leven. En daarom is onze missie: Geen kind zonder vriendjes!

Henk-Willem Laan, directeur het Gehandicapte Kind:

“Veel kinderen met een handicap worden nooit uitgenodigd voor verjaardagsfeestjes.”

We zijn vastberaden om samen met onze eigen vrienden, onze donateurs , vrijwilligers en partners, de gehandicapte kinderen te helpen bij het ontmoeten en maken van vriendjes. Dat doen we door zoveel mogelijk speeltuinen toegankelijk te maken. Door aangepaste sporten als RaceRunning en Framevoetbal te introduceren waardoor de kinderen ook kunnen sporten bij een gewone sportclub. En omdat school misschien wel de belangrijkste plek is om vriendjes te maken: door Samen naar School klassen op te richten op de gewone basisschool in de buurt. Inmiddels zijn er al 35 klassen.

“Door RaceRunning sporten kinderen
met een handicap bij een gewone club”

We hebben daarbij al vaak samengewerkt met JCI: als een JCI-kamer geld inzamelde voor bijvoorbeeld de aanschaf van RaceRunners voor de lokale sportclub, vulden wij het bedrag aan. Met deze ‘Plusregeling’ hebben we samen al diverse sportclubs en Samen naar School klassen geholpen. Maar JCI-leden kunnen ook op andere manieren helpen, bijvoorbeeld door de handen uit de mouwen te steken tijdens onze collecteweek. Of door hun professionele expertise beschikbaar te stellen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat een nieuwe generatie gehandicapte kinderen niet meer in eenzaamheid hoeft op te groeien.”

“Handen uit de mouwen tijdens de collecteweek”