Impact Award

Winnaar

Waarom hebben wij Bart Overakker voorgedragen voor de Impact Award?

Sinds zijn lidmaatschap, november 2018, zet Bart zich maximaal in voor mooie maatschappelijke projecten. Bart heeft en geeft veel energie en is hierin een mooi voorbeeld voor alle JCI-leden. 


Bart is gelijk actief in een commissie gestapt en zij hebben dit jaar ook de meeste projecten van de grond gekregen. Een overzicht:


  • Workshop ‘de foutenfabriek’ – ook (gratis) toegankelijk voor geïnteresseerden
  • Avondje naar de ‘fuck-up’ night
  • Zeilen met kinderen van Stichting Petje-af!

Petje af voor Bart

Bart was één van de trekkers van de zeildag met Stichting Petje af. Petje af is een weekendschool voor kinderen die door hun thuissituatie buiten de boot dreigen te vallen. Het was Bart die één week voor het event de kids alvast de zeiltheorie bijbracht (SDG 4: kwaliteitsonderwijs) en ook de relaties met de partners onderhield.


Daarnaast heeft Bart zich bovengemiddeld ingezet voor zijn eigen aspiranten project; Rugby Clinic Utrecht. Met dit project heeft Bart bijgedragen aan de SDG 3: Goede gezondheid en Welzijn en SDG 10: Ongelijkheid verminderen.


Bart was dit jaar bij alle projecten en CvA’s aanwezig. Hij laat zien wat voor moois je kan bereiken met een netwerk als JCI!

Genomineerd

Esther aan zet!

In 2014 werd Esther lid van JCI Eindhoven, “en al vanaf het begin voel ik me maatschappelijk betrokken”. Ze zet zich zowel bij JCI als op haar werk in voor de maatschappij, “een mooie combinatie”.

Esther is werkzaam als adviseur en projectleider bij Zet. “Dit is een organisatie waar specialisten werken op het gebied van inclusie, participatie en sociale innovatie”. Zet helpt overheden, bedrijven, burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties op deze gebieden.

“Eén van de doelen van Zet is om bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen”, vertelt Esther. Dit is ook iets wat ze belangrijk vindt en zij ook binnen de kamer uitstraalt.


“Zowel binnen mijn werk als JCI zoek ik verbinding, met kamerleden en collega’s, maar ook met externe partijen”.

Binnen JCI Eindhoven heeft ze zich met veel enthousiasme ingezet voor de organisatie van de World Cleanup Day in Eindhoven. Deze dag is in 2018 voor het eerst georganiseerd en in 2019 voor de tweede keer, vanwege het mooie resultaat. Met haar enthousiasme heeft ze verschillende samenwerkingspartners aan dit initiatief weten te binden. En zoals Johan Cruijff het ooit zo mooi zei: “alleen kun je niets, je moet het samen doen”.

JCI Amsterdam draagt bij aan duurzame impact door
goede doelen te helpen met schaalbare verbeteringen.

Genomineerd

Eljo Haspels

Eljo Haspels (JCI Amsterdam) heeft een concept bedacht om stichtingen en verenigingen te helpen met hun groeiambitie. De essentie van dit concept?: “Op projectbasis structurele verbeteringen doorvoeren die zorgen voor een vliegwiel in het vergroten van de impact van een goed doel”. 

Aanleiding

Voor zakelijke ondernemers zijn er allerlei programma’s gericht op het opschalen van de activiteiten, denk aan tech-incubators en business-accelerators. Dergelijke infrastructuur is er nauwelijks voor stichtingen, verenigingen of goede doelen. En dat is zonde, want deze organisaties barsten vaak van potentie en passie. Hier wil JCI Amsterdam verandering in brengen! Bekijk hier de website


Met het concept heeft JCI Amsterdam de Respect Education Foundation (REF) geholpen. De uitdaging voor REF was als volgt: 

Operationele problemen door sterke groei in afnemers/partners
○ Processen niet schaalbaar en geen goede systemen
○ Kwetsbaarheid door bijvoorbeeld 1 Excel (grote foutgevoeligheid)
○ Overzicht en sturing werd moeilijk
○ Werk was moeilijk te verdelen

Stappenplan

JCI Amsterdam heeft onderstaande stappen doorlopen: 

Stap 1. Check of het de moeite waard is om REF te helpen aan de hand van onderstaand lijstje:

1. Hulp moet nodig zijn;
2. Hulp moet gewild zijn;
3. Er moet vooruitzicht zijn;
4. Vertrouwen in de organisatie;
5. Steun vanuit het management;
6. Kwaliteiten voor train-de-trainer.


Voor REF bleek dat er op alle onderdelen groen licht was. Dus het project kon doorgang vinden. Er is een specifiek 'gelegenheidsteam’ geformeerd met de juiste skills voor de vraag van REF. Dit team heeft twee avonden met REF om tafel gezeten voor stap 2 en 3.  

Stap 2. Inventariseer de behoefte

  1. Verkenningsgesprekken
  2. Verdiepingssessie

Stap 3. Bespreek het proces en toets een systeemontwerp

a. Data model

b. Proof-of-Concept

Daarna is het ontwerp in een Hackathon realiteit geworden: 

Stap 4. Tijdens een Hackathon is uitgevoerd wat is bedacht.  

Er volgde een evaluatie waarin ook de lange termijn ondersteuning werd georganiseerd. Voor REF betekende dit dat er een Salesforce Software Contract ter beschikking werd gesteld en organisatorische inbedding in de vorm van training. Dit is geregeld via het JCI Netwerk. 


Wat draagt het project, de Kamer en/of persoon bij aan JCI?

(Denk hierbij aan doelstellingen, pijlers, beleid, leerervaring voor anderen)

● JCI’ers realiseren maximale impact omdat ze hun meest waardevolle vaardigheden inzetten en leren van een project;

● JCI’ers ontwikkelen zich doordat ze hun talent in een andere dan hun 'eigen' omgeving inzetten;

● Goede doelen ontvangen maximale waarde omdat ze structurele verbeteringen krijgen i.p.v. eenmalige handjes of funding;
● De maatschappij bereikt maximaal voordeel, want goede doelen werken effectiever en efficiënter.