Bestuur Land van Herle (Heerlen) in beeld

Het is oktober 2018 en we zijn een weekendje weg met onze kamer, een jaarlijkse traditie. Joppe, de toenmalige voorzitter, vraagt mij of ik voorzitter wil worden van onze kamer, Land van Herle. Net als toen ik in 2015 werd gevraagd als aspirant-lid was er ook nu dat trotse gevoel en ik hoefde dus niet lang na te denken over mijn antwoord. Er schoten twee dingen direct door mijn hoofd. ‘Welke richting gaan we uit en wie worden mijn medebestuursleden?’


In dat jaar knakten er vier leden en kreeg ons ledenbestand een terugval te verwerken (we zaten al niet heel ruim in het aantal leden). Ledenwerving moest dus sowieso een speerpunt worden. Daarnaast merkte ik dat er behoefte was aan het versterken van, zoals wij dat hebben genoemd, het JCI-gedachtegoed (persoonlijke ontwikkeling, positieve impact hebben en vergroten van het netwerk). Ook dit moest wat mij betreft dus een speerpunt zijn tijdens het bestuursjaar. Op basis van bovenstaande heb ik mijn bestuur samengesteld. Ik heb ervoor gekozen om dit jaar, naast een commissiecoördinator, secretaris en penningmeester, een vijfde bestuurslid toe te voegen met als portefeuille “de JCI-gedachte”, zodat we hier extra aandacht aan kunnen besteden. Samen met deze toppers ben ik in november gestart met het opstellen van een jaarplan. Tijdens de diverse gezellige vergaderingen die we met elkaar hebben kwamen de volgende speerpunten naar voren:


1) Plezier;

2) Ontwikkelen;

3) Duurzame (lokale) invloed;

4) JCI-gedachten; en

5) leden(werving).

Een bestuur, een plan en nu?

Yes, de speerpunten hebben we te pakken! ‘Maar hoe nu verder?’ Onder het genot van een goed glaasje en een lekker hapje komen we tot mooie keuzes. We kiezen er bijvoorbeeld voor om een ledencommissie in het leven te roepen met als doel de werving van nieuwe leden aan te jagen en de aspirant-leden op een goede manier te begeleiden, zodat iedereen een goed beeld krijgt van de kamer en belangrijker nog voldoening kan halen uit zijn/haar lidmaatschap. Ook organiseren we omtrent dit onderwerp een training met een leuke trainster (knipoog naar Berith). We verwelkomen dit jaar maar liefst negen aspirant-leden. Daar zijn we heel trots op!


Om de JCI-gedachte en de kennis over JCI op te krikken stellen we vanuit de kamer extra geld ter beschikking voor het bijwonen van het nationaal congres in Eindhoven (wat fantastisch georganiseerd was overigens). We zijn dit jaar met maar liefst zeven leden en aspirant-leden (en ja, dat is voor onze kamer een heel mooi aantal) aanwezig geweest tijdens dit evenement. We leren over JCI, elkaar en de meest innovatieve regio van Nederland. Extra mooi is het om te zien dat er alweer vijf aanmeldingen zijn voor het CVA op 18 januari 2020 in Haarlem.

5de bestuurslid

Doordat we dit jaar een extra bestuurslid hebben, die zich richt op duurzame invloed, hebben we ook hier extra aandacht aan kunnen schenken. We deden dit jaar mee aan de world clean-up day en we organiseren een kerstdiner voor ouderen. Dit zorgt voor lokale bekendheid van onze kamer, maar vooral ook voor een lekker gevoel! Iets doen voor onze maatschappij, hoe klein de actie ook mag zijn.

Aan ons bestuursjaar komt bijna een einde. We kijken terug op een geslaagd jaar, waarin we onze speerpunten goed hebben kunnen neerzetten en we kunnen terugkijken op geslaagde activiteiten. Of we dingen anders zouden doen als we het over mochten doen? Vast wel, maar we genieten vooral van de successen en bovenal het plezier dat we met elkaar hebben gehad.


Ik schrijf dit stuk door mijn voorzittersbril, maar vergeet niet dat we bovenstaande nooit hadden kunnen bereiken zonder de inzet van alle leden van onze kamer. Daar ben ik iedereen dan ook ontzettend dankbaar voor!


Als ik kijk naar het komende jaar, hoop ik dat we de lijn die we hebben ingezet door kunnen trekken. Twee huidige bestuursleden zullen ook het komende jaar zitting nemen in het bestuur van 2020. Hierdoor blijven er vast wat speerpunten overeind, maar wat er echt toe doet is de factor FUN en ik ben ervan overtuigd dat die terugkomt het komende jaar!

Remy Vorage

(JCI Land van Herle)